Hvad er økonomistyring?

jan - 04 2017 | By

økonomistyring

Økonomistyring består af flere aspekter, heraf indsamling af data om virksomhedens økonomi, dokumentering af udgifter og omkostninger, planlægning af budgetter samt styring af økonomien.

Sådan håndterer du økonomistyring

Det er ikke muligt at styre en virksomheds økonomi uden først at have kendskab til alle aspekter af virksomhedens økonomi. Det kræver, at du blandt andet har styr på registrering af bilag, dokumentering af betalinger til leverandører, indbetalinger fra kunder og momsindberetning. Derudover skal du også sørge for lønregnskaber til virksomhedens medarbejdere, faktureringer og årsopgørelser. Med alle disse aspekter på plads er det herefter muligt af få overblik over virksomhedsøkonomien, så planlægningen og styringen af økonomien kan begyndes. Har du som iværksætter og virksomhedsansvarlig det nødvendige overblik? Ellers kan du heldigvis få hjælp fra en revisor.

Lad en revisor håndtere økonomistyringen

Det er muligt at få topkvalificeret økonomistyring til din virksomhed, hvis du får hjælp fra en professionel revisor fra Hørsholm, som med lethed kan skabe det økonomisk overblik. Revisoren vil sørge for at indsamle og dokumentere alle de nødvendige aspekter, så det er muligt at lave retvisende regnskaber til styring af virksomhedsøkonomien.

Få et sundhedstjek af virksomheden

Ved at overlade alle økonomiske aspekter til revisoren kan du få et objektivt sundhedstjek af din virksomhed, som viser din virksomheds økonomiske tilstand. Det vil skabe et realistisk billede af din virksomheds økonomiske tilstand her og nu, hvilket også vil gøre det lettere at lave realistiske budgetter for fremtiden. Revisoren vil i samarbejde med dig og eventuelt andre økonomiansvarlige i virksomheden afholde opsamlingsmøder til at danne overblik om virksomhedens økonomiske sundhedstilstand.

Optimering af virksomheden

Det kan som iværksætter og virksomhedsansvarlig være svært at skære i budgetter. Det er derfor også en stor befrielse for dig som virksomhedens økonomiansvarlige at lade en revisor tage beslutningerne i forhold til økonomien. På den måde er det muligt for revisoren at få optimeret virksomheden, så det er muligt for dig at nå de mål og ambitioner, som du har for din virksomhed.

Styring og rådgivning på samme tid

Din virksomhed kan få økonomiske gevinster ud af både styring og rådgivning fra en kompetent revisor fra Hillerød, som vil sørge for alle aspekter i forhold til økonomistyring af din virksomhed. Alle regnskaber vil for det første være korrekte, hvilket vil sikre, at du får realistiske budgetter til at sikre din virksomheds fremtid. Du kan derfor trygt overlade ansvaret til en revisor, som er uddannet til at varetage disse opgaver, så du imens kan varetage de opgaver, som interesserer dig.

 

Mercantor ApS

Slotsgade 53, 2. sal

3400 Hillerød

70 28 10 14