Hvad er crowdfunding?

mar - 09 2018 | By

Crowdfunding

Crowdfunding eller netværksfinansiering, som det oprindeligt blev kaldt, er et alternativ til banklån. Ved crowdfunding går en gruppe bidragsydere sammen om at støtte et projekt, en organisation eller virksomhed økonomisk ved hjælp af enkeltstående bidrag i forskellig størrelsesorden. Den mest kendte form for crowdfunding har indtil for nyligt været i form af reelle donationer eller belønningsbaseret crowdfunding, ofte på platforme som Kickstarter og Indiegogo. Typisk har det været enten en startup virksomhed eller en kunstner, der søgte kapital og til gengæld tilbød bidragsyderne belønninger, hvis kampagnen resulterede i fuld finansiering. Ofte bestod belønningerne af produkter fra den nystartede virksomhed eller kunstner.

Crowdfunding som investering

I dag dækker begrebet crowdfunding et større spektrum. De seneste par års vækst har givet mulighed for, at mindre og mellemstore danske virksomheder har kunnet vokse, men ofte kræver dette en vis kapital. Det har siden finanskrisen været sværere for virksomhederne at låne penge i banken, og har det endelig været muligt at optage et lån, har det ofte været på dårlige vilkår. Derfor er det blevet muligt at optage virksomhedslån via crowdfunding. Crowdfunding lån udbydes på crowdlending platforme, hvor investorer kan byde på et lån ved at oplyse, hvilken rente de kræver for at stille lånet til rådighed. Virksomheden kan så vælge de låne-forslag, som er mest fordelagtige. Samtidig skal investorerne have adgang til information om virksomhedens credit score, og hvert lån får en karakter der angiver, hvor risikofyldt lånet er. Dette kaldes lånebaseret crowdfunding, fordi det tildelte beløb, som man får via crowdfunding, netop kun er et lån og skal betales tilbage med renter.

Peer-to-peer lån

Crowdlending eller peer-to-peer lending, som det også kaldes, handler simpelthen om at man som privatperson eller som virksomhed låner penge uden om bankerne, ofte til bedre renter. Lånegiver er enten privatpersoner eller andre virksomheder med overskydende kapital, som ønsker at investere i andet end blot aktier og obligationer. Når virksomheder søger mod crowdlending, handler det ofte om at de har brug for kapital til at øge driften, ekspandere forretningen eller til opstart af ny virksomhed. Crowdlending foregår via såkaldte låneplatforme, og de bedste platforme screener nye lånetagere og vælger kun dem ud, som i forvejen har en rentabel forretning og god kreditværdighed. Som lånegiver kan man ofte opnå høje afkast, mens lånetager slipper for besværet ved at låne gennem bankerne.

Når selv økonomisk sunde virksomheder har svært ved at låne penge i banken – eller få et lån, der er til at betale, er crowdlending et fornuftigt alternativ. Både lånegiver og lånetager får således bedre vilkår, end de ville gøre hos banken.

Flexfunding
Strandvejen 100
Opgang 3, 2. Sal
2900 Hellerup
70 60 52 00