Giv værdi til din virksomhed ved at styrke din personlige udvikling

sep - 06 2018 | By

Vores personlighed former vores liv. Det fortæller, hvem vi er, hvad vi står for og hvad vi kan, og det påvirker vores private hverdag såvel som vores arbejdsliv. Heldigvis er vi alle forskellige, og der er derfor ikke to menneskers personligheder, der er ens. Alligevel er der inden for erhverv blevet udviklet to personlighedsprofiler, der i grove træk sætter mennesker i ”kategorier”, alt efter hvilken profil, de passer bedst ind i.

Disse to erhvervsmæssigt professionelle profiler er bedre kendt som JTI og MBTI og ud fra disse personlighedsprofiler, kan man lære, hvordan man bedst muligt arbejder sammen.

Først og fremmest lærer man, hvorfor man snakker bedre med nogle mennesker end med andre. Derudover lærer man også, hvordan disse profiler kan have en virkning på vores arbejdstilgang og arbejdsmønster.

Når man vælger at arbejde med disse personlighedsprofiler, er der flere forskellige indgangsvinkler på det. Der er nemlig flere forskellige områder, man kan vælge at beskæftige sig med, blandt andet personlig udvikling, teamudvikling og konfliktløsning.

Alle for én

Når man vælger at kigge på disse personlighedsprofiler i et erhvervsmæssigt øjemed, er temaudvikling og konfliktløsning en stor grundsten at tage fat i. Dog er den personlige udvikling også en stor del af processen, men den kan nemt komme af sig selv, i forbindelse med arbejdet på de to andre punkter.

Teamudvikling er meget normalt på en arbejdsplads, og det er typisk også meget relevant. Det indebærer til tider, at man skal gennemgå en virkningsfuld og effektiv medarbejderudvikling og derigennem lære, og blive bedre til, at arbejde sammen som et team – så alle løfter i flok.

Når man er i en virksomhed, skal alle kunne arbejde sammen, også selvom man ikke nødvendigvis er gode venner – man skal være professionel. Dette betyder også, at der kan forekomme nogle øvelser i konflikthåndtering, hvorved medarbejderne enten lærer, hvordan de håndterer de nuværende konflikter, eller lærer, hvordan de forebygge konflikter i fremtiden.

Hvis der bliver lagt vægt på teamudvikling og konfliktløsning, vil den personlige udvikling komme meget naturligt. Når man udvikles som team og bliver bedre til at håndtere konflikter, lærer man nemlig også nogle ting om sig selv, og man kommer måske til at overskride nogle grænser og på denne måde oplever man, at den personlige udvikling finder sted af sig selv, lidt efter lidt, i takt med at alt andet også ændrer sig.

 

Siriuspartner A/S

Søndre Fasanvej 45

2000 Frederiksberg