Tidsregistrering på arbejdspladser

sep - 27 2018 | By

Der er fordele og ulemper ved tidsregistrering. Timeregistrering på arbejdspladser kan gøre det meget nemmere at holde styr på medarbejdernes arbejdstid. Derfor er der flere arbejdspladser både i det private og i det offentlige, der har krav til timeregistrering af medarbejderne. Når der skal holdes styr på deltid, flextid, ferie og fravær, er timeregistrering et godt værktøj.

Dog kan timeregistrering også betyde øget administration, hvis virksomheden ikke benytter et program, der passer til deres behov. Nogle programmer til timeregistrering er gammeldags og administrativt tunge at håndtere, og målet er jo netop at gøre administration af regnskab samt bilagshåndtering lettere, ikke mere kompliceret.

Når du skal vælge en løsning i forhold til registrering af arbejdstimer, gælder det først om at finde ud af din virksomheds reelle behov. Generelt findes der to systemer – lukkede, såkaldte on-premise systemer, samt cloud-baserede løsninger.

 

On-premise

Denne løsning giver kun adgang til de brugere, der opholder sig på selve arbejdspladsen, det vil sige de brugere, der befinder sig på den fysiske lokalitet. On-premise opererer med et lukket netværk, hvilket kan give øget sikkerhed, men samtidig mindre fleksibilitet.

 

Cloud-baseret løsning

En cloud-baseret løsning er en timeregistreringsløsning, der befinder sig i ’skyen’. Det betyder af al data kan tilgås hvor som helst og når som helst for de brugere, der har fået adgang til systemet. Det giver en høj grad af fleksibilitet. For nogle kan det give bekymringer omkring sikkerhed, da en cloud-løsning i højere grad kan hackes end et lukket system, men alt efter hvilket udbyder der benyttes, vil de fleste løsninger have et godt sikkerhedsniveau.

 

App-baseret timeregistrering

De nyeste former for timeregistrering foregår som regel som cloud-baserede app- løsninger. En app til timeregistrering vil tilbyde en høj grad af fleksibilitet og brugervenlighed. Det vil i de fleste tilfælde gøre det nemmere at registrere arbejdstimer, ikke blot for medarbejderen, men også for regnskabsmedarbejderen, der skal holde styr på udgifterne i sidste ende. En fordel ved de nyeste systemer til tidsregistrering er, at de som regel kan integreres i det overordnede regnskabssystem samt at de fungerer intuitivt og derved bliver lettere at bruge.

 

Tidsregistrering giver overblik

Tidsregistrering handler ikke kun om løn og udgiftshåndtering. Det kan også bruges til at holde øje med, hvor meget tid en medarbejder bruger på en given opgave. Hvis en deadline er overskredet eller medarbejderen er nødt til at bruge mere tid på en opgave, end hvad der først var sat af til projektet, kan det gøre det nemmere fremadrettet at planlægge arbejdsopgaver og sætte deadlines for projekter.

Acubiz A/S

Bregnerødvej 133D

3460 Birkerød

70214215